• Никой от акционерите в КТБ не предлага да налее пари в банката

    Никой от акционерите в КТБ не предлага да налее пари в банката

    Към настоящия момент КТБ и ТБ Виктория продължават да имат огромен недостиг от ликвидни средства, необходими за изплащане на задълженията към депозантите и другите кредитори, които са съответно в размер на около 6.3 млрд. лева за КТБ и 284 млн. лева за ТБ Виктория, подчертаха от БНБ днес и уточняват: „Поради тази причина не са налице условия за излизане от процедурата на специален надзор, под който двете банки са поставени”.

    22.08.2014, 13:40

Анкета
Независимо ли е служебното правителство?
Резултати Коментари